ZAKON O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV

Državni zbor Republike Slovenije je v skladu z direktivami Evropskega parlamenta in Sveta sprejel zakon, ki določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in ukrepe za preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje.

 • Embalaža
 • Oglaševanje
 • Prodaja
 • Prepovedi
 • Kazni

 

Po tem Zakonu so najvišje dovoljene količine škodljivih snovi:

 • 10 mg katrana na cigareto,
 • 1 mg nikotina na cigareto,
 • 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto.

Prepovedana je proizvodnja in prodaja cigaret, ki na embalaži nimajo natisnjenih podatkov o tem, koliko miligramov katrana, nikotina in ogljikovega monoksida vsebuje posamezna cigareta na najmanj 10% površine bočne strani embalaže.

Embalaža tobačnih izdelkov mora biti opremljena z vidnimi opozorili o škodljivosti uporabe tobaka ter možnimi posledicami za zdravje. Zakon natančno določa vsebino in videz opozoril. Razen tega je na embalaži prepovedana uporaba besedila, imena, blagovne znamke in simbola ali drugega znaka, ki napeljujejo na to, da je določen tobačni izdelek manj škodljiv, z izrazi, kot so na primer: lahki, mild, nizka vsebnost nikotina in katrana, super lahki, ultra lahki in podobno.

 

Prepovedano je oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov. Prepovedano je prikazovanje logotipov in drugih znakov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov na predmetih, ki niso tobačni izdelki. Prepovedano je brezplačno ponujanje tobačnih izdelkov na javnih mestih in v javnih prostorih. Prepovedano je oglaševanje izdelkov, ki ne sodijo med tobak in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom uporabe neposredno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih izdelkov.

Pač pa je oglaševanje tobačnih izdelkov dovoljeno le v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke na priboru za kajenje, v poslovnih prostorih proizvajalcev ter na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov, in sicer le v obliki znaka, ki je zaščiten in ki ne omenja in ne prikazuje tobačnega izdelka, njegove embalaže ali njegove uporabe.


 • Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let.
 • Tobačnih izdelkov ne smejo prodajati osebe, mlajše od 18 let.
 • Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih naprav.
 • Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma drugih tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca.
 • Prepovedana je prodaja tobaka za oralno uporabo.
 • Prepoved prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, mora biti v prodajalni tobačnih izdelkov objavljena na vidnem mestu.

Prodajalec sme od vsake osebe, ki kupuje tobačne izdelke in za katero domneva, da še ni stara 18 let, zahtevati, da izkaže svojo starost z javno listino. Če oseba to odkloni, se ji tobačnega izdelka ne sme prodati.


Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih in sicer takšnih, ki imajo streho in popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Kajenje je prepovedano tudi v prostorih, ki se po tem zakonu ne štejejo za zaprte prostore, če so del pripadajočih funkcionalnih zemljišč prostorov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Kajenje pa je dovoljeno:

 • v posebej za kadilce določenih prostorih nastanitvenih obratov in drugih ponudnikih nočitev,
 • v domovih za ostarele in zaporih v prostorih, ki niso namenjeni skupni rabi, kadar v njih bivajo samo kadilci,
 • v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvene obravnave duševnih bolnikov,
 • v kadilnicah, ki so urejene tako, da iz njih ni mogoč pretok s tobačnim dimom onesnaženega zraka v drug prostor, da niso namenjene prehodu v druge prostore ter da ne presegajo več kot 20 odstotkov skupne površine javnega oziroma delovnega prostora. Namenjene so izključno kajenju, strežba v kadilnicah ni dovoljena in se v njih tudi ne sme jesti ali piti.

Kadilnice niso dovoljene v prostorih, kjer se opravlja zdravstvena in vzgojno-izobraževalna dejavnost.

Spoštovanje prepovedi kajenja so dolžni zagotoviti lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov, kjer je kajenje prepovedano.


Nadzor nad izvajanjem Zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije.

Razen predvidenih kazni za institucije in podjetja, ki bi kršile določila tega zakona, je predvidena tudi globa 125 eurov za posameznike, ki

 • brezplačno ponujajo tobačne izdelke na javnem mestu in v javnih prostorih, ali
 • kadijo v javnem ali delovnem prostoru, kjer je kajenje prepovedano.