• Razhudniki
 • Tobakovec
 • Pridelava
 • Tobačni dim
 • 4000+


Družina razhudnikov, ki je najbrž najbolj znana po rodu tobakovcev (kamor spada tobak), obsega več kot 2000 rastlinskih vrst, med katerimi so tudi grmičevja, drevesa in plezalke.
Sem spadajo

 • petunije,
 • krompir,
 • sladka in pekoča paprika,
 • jajčevci,
 • paradižniki ...


Obstaja nekaj vrst tobaka. Nicotiana tabacum ali navadni tobak je osnovni vir za tobak v tobačni industriji.

Tobak, tako kot vse rastline, za svojo rast in razvoj potrebuje zemljo, vodo, zrak in sonce. Iz njih pridobi snovi, kemične spojine, ki ga hranijo. Kemične spojine pa sodelujejo v kemičnih reakcijah, pri katerih iz ene snovi lahko nastane nekaj čisto drugega.

Vse rastline sestavljajo kemične snovi, vsaka rastlina pa ima še nekatere svoje značilnosti:

 • špinača, npr., vsebuje železo in dosti klorofila;
 • v solati je precej vode in nekaj C vitamina;
 • v žitih najdemo tudi škrob in vitamin B;
 • v kavi sta kofein in sladkor;
 • v tobaku pa je, razen klorofila, vode, sladkorjev in mineralov, še NIKOTIN.


Tobak požanjejo, ko dozori, to je takrat, ko začnejo njegovi listi rumeneti. Liste zatem posušijo, da postanejo čisto rjavi. Za sušenje se uporabljajo različni postopki - od sušenja z umetnim segrevanjem, do sušenja na soncu, trajajo pa od enega tedna do dveh mesecev.

Posušene liste narežejo in zdrobijo. Tobak zatem skupaj s filtrom zavijejo v papir in tako nastane cigareta. Tobak se uporablja tudi za žvečenje, njuhanje, za kajenje pipe ...


Pri gorenju cigarete se tobak spremeni. Jasno, saj od nje ostaneta samo ogorek in pepel. Pri gorenju se spreminjata red in način, kako so kemične spojine sestavljene. Nastajajo nove kemične spojine. Posušeni tobak je po sestavi podoben svežemu tobaku, le da se klorofil razgradi. Pri gorenju, kjer teperatura lahko doseže celo 900°C, iz približno 2500 kemičnih spojin, kolikor jih je vse skupaj v tobaku, nastane kar 4000 spojin, od katerih so nekatere izjemno strupene, več kot 50 pa jih je kancerogenih.

Tobačni dim vsebuje več kot 4000 različnih kemičnih spojin, od tega več kot 50 kancerogenih, se pravi takšnih, ki povzročajo raka, in več tisoč strupenih. Tukaj smo jih našteli le nekaj ...

A acetaldehid | 1-aminonaftalen | 1.1-dimetilhidrazin | 1.3-butadien | 2-aminonaftalen | 2-naftilamin | 2-nitropropan | 3-aminobifenil | 3-vinilpiridin | 4 (metilnitrozamin)-1-(3-piridil)-1-butanon (NNK) | 4-aminobifenil | 5-metilkrizen | 7H-dibenzo (c,g) karbazol | acetilen | aceton | acetonitril | akrilonitril | akrolein | aldehidi | alkaloidi | alkani | alkeni | alkoholi | amini | amoniak | anabazin | anatabin | anilin | antracen | argon | arzen | B benzen | benzo (a) antracen | benzo (a) piren | benzo (b) fluoranten | benzo (j) fluoranten | benzo (k) fluoranten | benzofurani | bipiridili | butraldehid | C cikloten | D dibenzo (a,h) akridin | dibenzo (a,h) antracen | dibenzo (a,i) piren | dibenzo (a,j) akridin | dibenzo (a,l) piren | dihidroksibenzeni | dušikov oksid | dušikovi oksidi | F fenantreni | fenoli | floureni | fluoranteni | formaldehid | furani | G glicerol | H hidrazin | hidrokinon | holesterol | I indenol (1.2.3-cd) piren | indoli | izopren | K kadmij | kampestrol | kateholi | katran | ketoni | kisik | kisline | krizen | krom | krotonaldehid | kvinolini | kvinoni | L limonen | linolenska kislina | linolna kislina | M m-krezol in p-krezol | malein hirazid | metan | metanojska kislina | metanol | metil etil keton | metilamin | metilformat | mlečna kislina | N n-hentriakontan | n-metilpirolidin | n-nitrozoanabazin (NAB) | n-nitrozoanatabin (NAT) | n-nitrozodietanolamin | n-nitrozodietilamin | n-nitrozodimetilamin | n-nitrozometiletilamin | n-nitrozomorfolin | n-nitrozonornikotin (NNN) | n-nitrozopirolidin | naftaleni | neofitadieni | nikelj | nikotin | nitrili | nitrozamini | O o-krezol | ocetna kislina | ogljikov dioksid | ogljikov monoksid | ogljikovodiki | ortotoluidin | P palmitinska kislina | pikolini | pirazini (hlapni) | pireni | piridini | pirol | piroliden | polifenoli | polonij 210 (radon) | propionaldehid | propionska kislina | R resorcinol | S selen | sitosterol | skatol | skopoletin | solanesol | stearinska kislina | stigmasterol | stiren | svinec | T terpeni | toludini | U uretan (etilkarbamat) | V vinilklorid | voda | vodik | vodikov cianid | vodikov sulfid | Ž živo srebro.


Tobakovec

vsebuje:

 • sladkorje
 • min. snovi
 • vodo
 • nikotin
 • beljakovine
 • klorofil
  ...
tobakovec
Tobak

vsebuje:

 • sladkorje
 • mineralne snovi
 • vodo
 • nikotin
 • beljakovine
  ...
tobak
Cigaretni dim

vsebuje:

 • cianid
 • katran
 • formaldehid
 • benzen
 • CO
 • nikotin
  ...
cigaretni dim